Δημοσιεύσεις

Μεταπτυχιακές Διατριβές

Αναστασίου Παναγιώτα. Τίτλος Διατριβής: "Στοχαστικά Μοντέλα Εφαρμοσμένα στην Συμπεριφορά του Καταναλωτή - Ανάλυση των Δεδομένων Αλλαγής Μάρκας μέσω Latent Class Analysis", ISBN: 960-7929-70-5
Επιβλέψας την διατριβή: I. Πανάρετος, Καθηγητής.
Εξωτερικός εξεταστής: David J. Bartholomew, Professor, London School of Economics, ENGLAND.

 

Ανδρίτσος Ιωάννης. Τίτλος Διατριβής: "Διαχρονική Μελέτη και Σύγκριση των Κατά Ηλικία Επιπέδων Θνησιμότητας των Βαλκανικών Χωρών", ISBN: 960-8287-01-4
Επιβλέψασα την διατριβή: Α. Κωστάκη, Λέκτορας.
Εξωτερικός εξεταστής: Peter Congdon, Professor, Department of Geography, Queen Mary and Westfield College, University of London, ENGLAND.

Αποστολάκης Νικόλαος. Τίτλος διατριβής: "Εφαρμογές της Στατιστικής στα Ασφαλιστικά: Ταξινόμηση με Στόχο την Τιμολόγηση της Ασφάλειας Αυτοκινήτων", ISBN: 960-7929-00-4.
Επιβλέψας την διατριβή: Ν. Φράγκος, Αναπληρωτής Καθηγητής.
Εξωτερικός Εξεταστής: Dr. A.W.Kemp, School of Mathematical and Computational Sciences, University of St. Andrews Scotland.

Διαβάστε περισσότερα ...

​​Δημοσιεύσεις - Συνέδρια

​Panaretos, J. (2009). "The Impact of the Crisis on Education at Governmental Level: Centralised vs. Decentralised Educational Systems". Paper presented at the OECD Conference, "Higher Education at a Time of Crisis, Challenges and Opportunities". Copenhagen, June 2009.

 

Panaretos, J. (2009). "The Greek Educational System: Lost Opportunities and new Directions". Annual Conference of the Confederation of Greek Tutors. Keynote Speaker. Thessaloniki, 27-28 June 2009.

 

Panaretos, J. and Malesios, C. (2009). "Assessing Scientific Research Performance and Impact with Single Indices". Scientometrics, vol. 81 (3), pp. 635-670. (Abstract)

 

Διαβάστε περισσότερα ...

​​Technical Reports

 

C. De Michele & H. Pavlopoulos (May 2014). On the variance-scale plot of intermittent time series, its ranges of scales, and applications to rainfall series.

H. Pavlopoulos & W. Krajewski (December 2013). A diagnostic study of spectral multiscaling on spatio-temporal accumulations of rainfall fields based on radar measurements over Iowa.

A. Kostaki (December 2013). Dealing with inaccuracies and limitations of empirical mortality data of small populations.

Διαβάστε περισσότερα ...

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now