Δημοσιεύσεις

Μεταπτυχιακές Διατριβές

Αναστασίου Παναγιώτα. Τίτλος Διατριβής: "Στοχαστικά Μοντέλα Εφαρμοσμένα στην Συμπεριφορά του Καταναλωτή - Ανάλυση των Δεδομένων Αλλαγής Μάρκας μέσω Latent Class Analysis", ISBN: 960-7929-70-5
Επιβλέψας την διατριβή: I. Πανάρετος, Καθηγητής.
Εξωτερικός εξεταστής: David J. Bartholomew, Professor, London School of Economics, ENGLAND.

 

Ανδρίτσος Ιωάννης. Τίτλος Διατριβής: "Διαχρονική Μελέτη και Σύγκριση των Κατά Ηλικία Επιπέδων Θνησιμότητας των Βαλκανικών Χωρών", ISBN: 960-8287-01-4
Επιβλέψασα την διατριβή: Α. Κωστάκη, Λέκτορας.
Εξωτερικός εξεταστής: Peter Congdon, Professor, Department of Geography, Queen Mary and Westfield College, University of London, ENGLAND.

Αποστολάκης Νικόλαος. Τίτλος διατριβής: "Εφαρμογές της Στατιστικής στα Ασφαλιστικά: Ταξινόμηση με Στόχο την Τιμολόγηση της Ασφάλειας Αυτοκινήτων", ISBN: 960-7929-00-4.
Επιβλέψας την διατριβή: Ν. Φράγκος, Αναπληρωτής Καθηγητής.
Εξωτερικός Εξεταστής: Dr. A.W.Kemp, School of Mathematical and Computational Sciences, University of St. Andrews Scotland.

Διαβάστε περισσότερα ...

​​Δημοσιεύσεις - Συνέδρια

​Panaretos, J. (2009). "The Impact of the Crisis on Education at Governmental Level: Centralised vs. Decentralised Educational Systems". Paper presented at the OECD Conference, "Higher Education at a Time of Crisis, Challenges and Opportunities". Copenhagen, June 2009.

 

Panaretos, J. (2009). "The Greek Educational System: Lost Opportunities and new Directions". Annual Conference of the Confederation of Greek Tutors. Keynote Speaker. Thessaloniki, 27-28 June 2009.

 

Panaretos, J. and Malesios, C. (2009). "Assessing Scientific Research Performance and Impact with Single Indices". Scientometrics, vol. 81 (3), pp. 635-670. (Abstract)

 

Διαβάστε περισσότερα ...

​​Technical Reports

 

C. De Michele & H. Pavlopoulos (May 2014). On the variance-scale plot of intermittent time series, its ranges of scales, and applications to rainfall series.

H. Pavlopoulos & W. Krajewski (December 2013). A diagnostic study of spectral multiscaling on spatio-temporal accumulations of rainfall fields based on radar measurements over Iowa.

A. Kostaki (December 2013). Dealing with inaccuracies and limitations of empirical mortality data of small populations.

Διαβάστε περισσότερα ...