top of page

Ανακοινώσεις

Προκήρυξη για θέσεις επιστημονικών συνεργατών

 

Το Ινστιτούτο Στατιστικής Τεκμηρίωσης Ανάλυσης & Έρευνας (ΙΣΤΑΕΡ) είναι Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Ινστιτούτο συνεργαζόμενο με το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Το ΙΣΤΑΕΡ ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες στους εξής τομείς:

  • Την ανίχνευση (διερεύνηση) και παρακολούθηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων (π.χ. χρηματοδοτούμενων υποτροφιών για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας) και άλλων δράσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που άπτονται του αντικειμένου έρευνας και των σκοπών του Ινστιτούτου, και στις οποίες το ΙΣΤΑΕΡ θα συμβάλει ως το ίδρυμα υποδοχής. Eνδεικτικά παραδείγματα δράσεων είναι τα προγράμματα: ΕΣΠΑ 2014-2020, European Research Council (ERC) Marie Skłodowska-Curie, High Performance Computing (HPP-PPP), e-infrastructures και οι διακρατικές συνεργασίες Ελλάδας με άλλες χώρες εντός και εκτός Ευρώπης.

  • Την σύνταξη και υποβολή ερευνητικών προτάσεων προς διεκδίκηση χρηματοδότησης εκ των ως άνω προγραμμάτων και εν συνεχεία την διοικητική παρακολούθηση της υποβολής πρότασης εκ μέρους του ΙΣΤΑΕΡ έως το σημείο της τελικής έγκρισης.

 

Οι πιθανές μορφές συνεργασίας περιλαμβάνουν (χωρίς να περιορίζονται σε αυτά) τα εξής:

α)   Το ΙΣΤΑΕΡ μπορεί να λειτουργήσει ως ίδρυμα υποδοχής για τους ερευνητές που επιθυμούν να υποβάλουν ερευνητική πρόταση για ένα θέμα που σχετίζεται με τις δραστηριότητές του. Σε μια τέτοια περίπτωση ο ερευνητής θα είναι ο επικεφαλής ερευνητής και επιστημονικός υπεύθυνος του έργου με την αμοιβή που θα αναλογεί στα καθήκοντά του, και τα προβλεπόμενα από τον φορέα χρηματοδότησης.

β)   Ο συνεργάτης μπορεί να λειτουργήσει ως συντονιστής ή/και διαχειριστής του έργου. Σε περίπτωση επιστημονικής συμμετοχής και συμβολής στο έργο, ο ερευνητής θα αποτελεί μέρος της επιστημονικής ομάδας με την αμοιβή που θα αναλογεί στα καθήκοντά του και τα προβλεπόμενα από τον φορέα χρηματοδότησης.

 

Οι ειδικότεροι όροι της συνεργασίας θα καθορισθούν με κατάρτιση σχετικής σύμβασης συνεργασίας.

Η επιλογή των συνεργατών θα γίνει βάσει των στοιχείων της αίτησής τους και κατόπιν σχετικής συνέντευξης. Στοιχεία που θα ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη είναι:

α)  Το επίπεδο σπουδών και η προηγούμενη εμπειρία: απαιτείται τουλάχιστον πτυχίο επιπέδου Master, θα προτιμηθούν όμως υποψήφιοι με διδακτορικό δίπλωμα και/ή μεταδιδακτορική εμπειρία.

β)  Προηγούμενη εμπειρία στην σύνταξη ερευνητικών προτάσεων για την διεκδίκηση χρηματοδότησης από ερευνητικά προγράμματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

γ)  Άριστη χρήση της Αγγλικής γλώσσας (προφορική και γραπτή).

 

Η αμοιβή των επιλεγησομένων θα καλύπτεται από τα ερευνητικά προγράμματα στα οποία θα συμμετέχουν κατά τα ανωτέρω οριζόμενα όπως θα προβλέπεται στην τελική έγκριση χρηματοδότησης της πρότασης συναρτώμενη από τα εκάστοτε  αποτελέσματα των ερευνητικών προτάσεων που θα υποβάλλονται.

 

Για υποψηφίους με κατάλληλα προσόντα θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΙΣΤΑΕΡ με την μορφή του Εταίρου Ερευνητή (Associate Researcher).

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και την αποστολή τυχόν υποστηρικτικών συνημμένων αρχείων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΙΣΤΑΕΡ stat-inst@aueb.gr. Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση μπορούν να επικοινωνούν και όσοι επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες.

bottom of page