Λίγα λόγια για το Ι.Σ.Τ.Α.ΕΡ.

Το Ινστιτούτο Στατιστικής Τεκμηρίωσης Ανάλυσης και Έρευνας (Ι.Σ.Τ.Α.ΕΡ.) συνδέεται με το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η δομή του και η λειτουργία του περιγράφονται στο Ιδρυτικό του Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ. 432/24-11-1995, ΦΕΚ 246 Τεύχος Α΄).

 

Σκοπός του Ινστιτούτου είναι:

Η ενημέρωση της Ελληνικής κοινωνίας για την αναγκαιότητα της χρήσης στατιστικών μεθόδων για την τεκμηριωμένη και επιστημονική προσέγγιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

  • Η ανάπτυξη της Στατιστικής Επιστήμης και της χρήσης στατιστικών και εν γένει ποσοτικών μεθόδων και εφαρμογών στην Ελλάδα.

  • Η συμμετοχή στην ανάπτυξη του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος Στατιστικής.

  • Η δειγματοληπτική συγκέντρωση στοιχείων και η ανάλυσή τους.

  • Η ανάπτυξη βάσεων δεδομένων και η παροχή στατιστικών συμβουλών σε κάθε ενδιαφερόμενο.

  • Η διεξαγωγή έρευνας, η ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και η μεταφορά τεχνολογίας.

Στο Ινστιτούτο Στατιστικής Τεκμηρίωσης, Ανάλυσης και Έρευνας διεξάγεται βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στη Στατιστική, τις Πιθανότητες και τις Ποσοτικές Μεθόδους.

Διαβάστε περισσότερα ...

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now